កម្មវិធី​ពិព័រណ៍​​តាំង​យន្តហោះ និង​បច្ចេកវិទ្យា​នា​ព្រឹកមិញ​​

​YouTube Rewind 2018 ដែល​ជា​វីដេអូ​​ផលិត​ដោយ​បណ្ដាញ YouTube ផ្ទាល់