ភ្នំពេញ: រដ្ឋសភា​កម្ពុជា និង​រដ្ឋសភា​វៀតណាម បាន​ចុះ​អនុស្សារណៈ​យោគយល់​ចំនួនសំខាន់ៗ

លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន