មេ​ប៉ូលិស​ថៃ​ កំពុង​តែចាប់បញ្ជូន​ខ្លួនស្រី​ស្អាត​..ទៅ​តុលាការ​ ស្រាប់តែ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ ឃើញ​ដងសន្ទូច​..មិន​ធម្មតា​ទេ​ធំណាស់​..ៗៗ

June 06, 2017 10713
2017-06-06_11.56.26
20170606T115231
20170606T115305

 

Loading...