ផ្អើល​ក្នុង​ Facebook ទិញមាន់​ទៅត្រូវ​រង្វាន់​"មាស​"កំពុងតែ​រង់ចាំ​អ្នក​..

May 30, 2017 801

ប្រភពពី​គណនី​ហ្វេសប៊ុកខាងក្រោមនេះ​គាត់បាន​បង្ហោះ​ថា៖
ពេលទិញមាន់ត្រូវពិនិត្យមើលគ្រឿងក្នុងវាអោយបានត្រឹមត្រូវ​ និងវះមើលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណា​.. ព្រោះមានរង្វាន់ខ្សែរដៃផ្លាកទីនជាច្រើនកំពុងរកចាំលោកអ្នក​ហើយ​...

IMG_20170530_221442
FB_IMG_1496156630871
FB_IMG_1496156627390
FB_IMG_1496156624003
20170530T221028

 

Loading...