យុវជន​អាយុ​១២ឆ្នាំ ក្មេង​ហួសពីការស្មាន​..

May 19, 2017 653

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ក្មេងប្រុសក្រិនម្នាក់អាយុ១២ឆ្នាំឃេីញនៅផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុ...
ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ ក្រិនតូចមានអាយុ១២ឆ្នាំហេីយ ប៉ុន្តែមេីលទៅដូចក្មេងតូចអាយុ២ឆ្នាំឬ៣ឆ្នាំ។ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេឃេីញក្មេងប្រុសនេះនៅផ្សារលើក្រុងព្រះសីហនុ និងដោយក្តីអាណិតអាសូរ ឃើញមហាជនមួយចំនួនបានឧបត្ថម្ភថវិការដល់ក្មេងប្រុសនេះផងដែរ៕

2017-05-19_22.06.58
FB_IMG_1495206273314
FB_IMG_1495206270751

 

Loading...