កំពូល​អ្នក​ជក់​បារី​​ 40 ដើមក្នុងមួយថ្ងៃ​, សុខចិត្ត​ឈប់​បៅដោះ​ បៅបារីជំនួសវិញ​ តាំងពីអាយុ18ខែ​

May 07, 2017 614

ប្រទេសថៃ៖ ក្មេង​ប្រុស​ Ardi Rizal តូចម្នាក់ដែលបានធ្វើឱ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីបានឃើញឥរិយាបទរបស់គាត់(ក្មេងប្រុស)នេះនៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ពេលដែលគាត់បានចាប់ផ្តើមដំបូងក្នុងការជក់បារីអាយុទើបតែ 18 ខែ ប៉ុណ្ណោះ​ ដំបូងឡើយបារីជារបស់ឪពុកតែគាត់បានលួចជក់រហូតអត់បារីមិនបានសុខចិត្តមិនបៅដោះ បៅបារី​វិញ​ជំនួស​។

ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹកចាំអំពីរូបភាពនៃក្មេងប្រុសតូចដែលបានបោះបង់ការបៅដោះមកជក់បារីវិញ។ ដោយការ​ជក់បារីរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃដល់ទៅ 40 ដើមបារី។ តែ​ខណៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់មានអាយុ 9 ឆ្នាំហើយ រឿងដែលគូឲ្យសរសើនោះគាត់បានបោះបង់ចោលហើយ(បារី) គាត់បានទទួលជំនួយពីទីភ្នាក់ងារជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃ ពាក់ព័ន្ធនិងការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីឱ្យបញ្ឈប់ព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ, ឥឡូវនេះ​បាន​ប្រសើរ​ឡើងវិញ​ហើយ​ពីសុខភាព​។

2017-05-07_21.21.22

នៅអាយុ 5 ឆ្នាំគាត់មានទម្ងន់ជាង 25 គីឡូក្រាមធម្មតាកុមារមានអាយុដូចគ្នានេះច្រើនជាង។ ទើបឪពុកម្តាយដើម្បីព្យាយាមឲ្យបញ្ឈប់ការជក់បារីនេះផ្តល់អាហារទ្រទ្រង់ជំនួស 4 ឆ្នាំ មុនពេលដែលលះបង់បាន "ដំបូងក្មេងប្រុសនេះខឹងខ្លាំងណាស់ តែ​យូរ​ៗ​ក៏​កាត់​បន្ថយ​បន្តិច​ៗ​ឈប់​បាន​សម្រេច​តែ​ម្ដង​៕

3-41
5-39
2-44
4-40
1-44
7-40
6-34
10-29

 

 

Loading...