មហាសេដ្ឋីមីយ៉ាន់ម៉ា មាន​ជំងឺ​មហារីក​ជិតដល់​ថ្ងៃ​ស្លាប់​ ចែក​ប្រាក់​ដែលខ្លួនមាន​៥០% នៃ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់គាត់​ ជូនជនក្រីក្រ ពិតជា​លើលោក​នេះ​មិនដែល​មាន​(វីដេអូ​)

May 05, 2017 839
2017-05-05_19.47.11
FB_IMG_1493987791969
FB_IMG_1493987794923
FB_IMG_1493987798001

 

Loading...