គ្រូពេទ្យ​ចាក់ថ្នាំ​សន្លប់​ រំលោភ​តាមចិត្ត​..តែ​សំណាង​មិនល្អ​ បន្ទាប់ពី​ប្រព្រឹត្ត​រួច​..(វីដេអូ​)

December 26, 2018 112495

ម៉ាឡេសីុ៖ លោក​គ្រូពេទ្យ​វះកាត់​របស់​ប្រទេសម៉ាឡេសីុម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរងបណ្ដឹងពីស្ត្រីម្នាក់ ដែល​ធ្វើការ​វះកាត់​ជើងរបស់នាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែល (គេ​លាក់ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ)។ សកម្មភាពរបស់គ្រូពេទ្យវះកាត់អ្នកជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ដែលបានកត់ត្រាដោយកាមេរ៉ា CCTV (កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាពក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​)។

ដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនគិតថា គ្រូពេទ្យត្រូវបានគេទុកចិត្តឱ្យនៅឯកោក្នុងបន្ទប់វះកាត់ជាមួយស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ តើ​គ្រូពេទ្យ​ចង់ធ្វើរឿងដ៏អាក្រក់បែបនេះតើគ្រូពេទ្យមិនគិតថានេះជាបន្ទប់វះកាត់មាន កាមេរ៉ា CCTV ដែរឬទេ?។

ទាំងនេះជា​មេរៀន​ដ៏​អាក្រក់​ដល់​ពេទ្យ​ល្អ​ៗជាច្រើនទៀតតក់ត្រាទុក​ ការ​ប្រើ​ថ្នាំ​សន្លប់​និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​រំលោភ​លើ​រាងកាយ​អ្នក​ជំងឺ​ដោយ​គ្រាន់តែ​នាងឈឺ​ជើង​ដែលត្រូវធ្វើការ​វះកាត់​នោះ​។ ក្នុងលោក​យើងនេះ​ប្រហែលជា​ករណី​ទីមួយហើយ​ដែលយើងមើល​ឃើញបែបនេះ​(រឿងនេះកើតឡើង​ពីរឆ្នាំមុន​)៕

 

 

 

Loading...