កោតតែ​លើកជើង​ទៅ​រួច​..?? ទោះអ្នកឯងជា​អ្វី​ក៏​មិនត្រូវ​ ជាន់ក្បាលគេដែរ​.. 

December 24, 2018 328

រូប​ភាព​ទាំង​អស់​នេះ​វាបាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធានបទ​មិន​សមរម្យ​សម្រាប់​អ្នក​និយម​លេង​អីុនធឺណែត​ ជា​ទូទៅ​ប្រជាជន​ជប៉ុន​ គឺ​មាន​សុជីវធម៌​ខ្លាំងណាស់​ ហេតុអ្វី​ក៏​ធ្វើ​បែបនេះ​ ប៉ុន្តែ​ក្រោយមក​ត្រូវ​បាន​គេបំភ្លឺ​ថា​ រូបខ្លះគ្រាន់តែ​ជាការលេងសើច ប៉ុន្តែ​រូប​មួយ​ចំនួន​ទៀត​វាជាការពិត​ រវាង​ប្ដីប្រពន្ធ​ និង​អ្នក​បម្រើ​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ គេមិន​លើ​សរសើរ​ចំពោះ​ទង្វើ​ទាំងនេះទេ​ ទោះ​គេ​យល់ថា​ ជារឿង​ធម្មតាសម្រាប់ ជនជាតិ​ជប៉ុន​ក៏ដោយ​៕​

Loading...