ស្ត្រី​ត្រូវ​ពស់​ចិក​ រងរបួស​ធ្ងន់ធ្ងរ​ស្ទើរ​រលួយដៃ​ ខណៈ​ពេទ្យ​មានចម្ងាយ​ជាង​ ៣០ គីឡូ​

December 24, 2018 374

អាណិតគាត់ណាស់ត្រូវពស់ចឹកពេលទៅដងជ័រ កាលពី​
នៅថ្ងៃទី ២២ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចុះល្បាតព្រៃបានជួបអ្នកមីងម្នាក់ឈ្មោះ(សៅ នាត)ដែលគាត់នឹងគ្រូសារបស់គាត់រស់នៅដងជរ័នៅក្នុងព្រៃឡង់ត្រូវពស់ចឹងនៅពេលគាត់នឹងប្តីរបស់គាត់ទៅរកត្រីតាមដងអូរនៅក្នុងព្រៃឡង់ទីកន្លែងគាត់រស់នៅហើយមិនមានពេទ្យផងនៅក្នុងព្រៃ។

គាត់ត្រូវបានបណ្តាញសហគមន៍ព្រឡង់ជួយស្តោះពិសបន្ទាប់មកគ្រួសាររបស់គាត់បានដឹកតាមម៉ូតូយកទៅពេទ្យដែលមានចម្ងាយ30គីឡូពីក្នុងព្រៃមកភូមិហើយពេលនេះគាត់បានធូស្រាលខ្លះហើយនេះបើតាមគ្រួសារគាត់បានប្រាប់៕​

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2351144935104113&id=2048075058744437

 

Loading...