អាណិត​គាត់ណាស់​..!! តើ​មាន​ស្គាល់គាត់ហើយនៅ​..??

December 23, 2018 487

នេះជា​រូបភាព​ដែល​គេ​បង្ហោះ​លើ​ facebook ដោយមិនបាន​បញ្ជាក់​ពី​ទីកន្លែង​ឬ​ពេលវេលា​នោះទេ​ ការ​បង្ហោះ​មាន​រយៈ​ពេល​១០ម៉ោងមកហើយ (គ្រាន់តែ​សួរថា​ តើមានអ្នកណាស្គាល់គាត់ទេ​ សូម​យកគាត់ទៅផ្ទះផង​)។ ប្រភព​៖ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=221277235465068&id=100027483781831

Loading...