មិននឹកស្មានថា​ សត្វ​កណ្ដុរ​មាន​តម្លៃ​ ថ្លៃយ៉ាងនេះសោះ​ នៅ​ប្រទេសឡាវ​ (វីដេអូ​) 

December 22, 2018 577

ប្រទេសឡាវ៖ អ្នក​ប្រមាញ់ញ់​សត្វ​កណ្ដុរ​ដ៏​សង្ហារ​..សត្វ​កណ្ដុរ​ដែល​ប្រមាញ់​បាន​គឺ​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃខ្លាំងណាស់​ សត្វ​កណ្ដុរ​ធំ​និង​ធាត់​ល្អ​ត្រូវ​បាន​ប្រភព​បង្ហើបថា​ អ្នក​ទទួល​ទិញ​ហ៊ាន​ឲ្យថ្លៃ​ទិញចូល 10គីឡូ ចាប់ពី 15,000គីប និង​លក់ចេញ​ 10គីឡូ 20,000 គីប(លុយ​ប្រទេសឡាវ​) វាស្មើនិងលុយ​ខ្មែរ​ 30ឬ40មឺុនរៀលជាង នេះជា​ទូរលេខ​ការ​ប្ដូរប្រាក់​របស់​ ធនាគារ​ជាតិ​៕​

Loading...