ចង់​ទទួល​ព័ត៌មាន​លឿនសូម​ចុច​ចូល​ឥឡូវនេះ​ !!

May 05, 2017 238

គេហ:ទំព័រ​សារព័ត៌មាន​របស់​"សង្គម​ខ្មែរ​"ថ្ងៃនេះ​សូម​ប្រកាស​បើក​ដំណើរការ​«កម្មវិធី» Play Store សម្រាប់​ downward មើលព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ​ ប្រចាំថ្ងៃ​,ការដាក់​ដំណើរការ​នេះ​ សម្រាប់​តែ​ ទូរស័ព្ទ​ (អិុន​ត្រយ)សិន​, ចំណែក​ IOS , I Phone ព័ត៌មាន​យើង និងដាក់​ដំណើរការ​មួយទៀត​ ក្នុងពេល​ដ៏ខ្លី​ខាងមុខនេះ​

* សូមធ្វើការ​ដោន​យក​ចុចខាងមុខ​: ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sangkomkhmer.news )

បញ្ជាក់​៖ កម្មវិធី​នេះ​ប្រើ​បាន​សម្រាប់តែ​ទូរស័ព្ទ​(អិុនត្រយ) ឧ.ហ. សាំសុង​, ហូរវៃ​,ជាដើម​៕ (សូម​អរគុណ​)

2017-05-05_16.59.51

 

Loading...