អាណាព្យាបាល​គួរធ្វើបែបណា​ ប្រសិន​ជា​មើលឃើញ​កូន​ៗ​របស់​លោកអ្នក​... 

December 21, 2018 1742

ប្រទេសចិន៖ នៅឧទ្យានសាលាបឋមសិក្សាប្រទេសចិន ក្មេង​ដែលមាន​អាយុ 10 ឆ្នាំបានធ្វើរបៀបមនុស្សចាស់ជាសាធារណៈ។ អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយថារូបថតត្រូវបានថតនៅឧទ្យានហាយណាននៅថ្ងៃទី 14 វេលាម៉ោង 16:20 ។ នៅក្នុងរូបថតយុវជនវ័យក្មេងពីរនាក់ដែលមានអាយុប្រហែលដប់ឆ្នាំបានទាញឥរិយាបថជិតស្និទ្ធរបស់មនុស្សពេញវ័យ: ឱបហើយប៉ះពាល់ដល់ការរួមភេទនៅក្នុងបង្គន់។ 

អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតបាននិយាយថាក្មេងជំទង់ពីរនាក់ចូលបង្គន់សាធារណៈជាមួយគ្នា "ខ្ញុំមិនដែលឃើញពួកគេចូលបង្គន់ប្រហែល២០នាទី" ។
តើអារម្មណ៍បែបណានៅពេលឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេមើលឃើញរូបភាពទាំងនេះ? តើវារហ័សពេកសម្រាប់ពួកមែនទេ? ឬក៏ពួកគេកំពុងរីកលូតលាស់លឿនពេក?។

ទោះបី​ជារឿងរ៉ាវ​ទាំង​នេះបានកើតឡើង​នៅ​ប្រទេសគេ​ក្ដី​ ប៉ុន្តែ​វាក៏បាន​កើត​ផងដែរ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​ បច្ចុប្បន្ន​ក្មេង​ៗ​ជាសិស្ស​សាលា​ដែល​មាន​វ័យកំពុង​សិក្សា​ក៏​មានមួយចំនួន​ដែល​គេ​បាន​ធ្វើ​បែបនេះ​ដែរ​ មានតែ​អាណាព្យាបាល​ប៉ុណ្ណោះ​ដែលអាច​អប់រំ​ចំពោះ​កូន​ៗ​របស់លោកអ្នក​ ពិសេស​ក្មេងស្រីៗ​៕

Loading...