ចិញ្ចឹម​សត្វ​សាហាវ​ នាំមកនៅ​សេចក្ដី​ស្លាប់​ ពិតប្រាកដ​ហើយ​ 

December 20, 2018 603

សត្វ​ដែល​មិនគួរ​ចិញ្ចឹម​ សត្វពស់​ សត្វ​ក្រពើ​ សត្វខ្លា​និង​តោ​ ពាក្យថា​ សត្វតិរច្ឆាន​ ទាំង​ប៉ុន្មាន​មុខនេះ​វាមិន​ស្គាល់​អ្វី​ជាម្ចាស់នោះទេ​ ថ្ងៃណាមួយ​វានិង​នាំទុក្ខដល់​ខ្លួន​របស់យើង​។ (រូបភាព​ទាំងនេះ​បាន​ដកស្រង់​ពី​ហ្វេសប៊ុក​ ឡាវ​ ដែល​ដាក់​ចំណងជើង​ថា​ ជំនាញ​ចាប់ពស់​ស្លាប់​ដោយសារ​ពស់​)៕

Loading...